Sprzedaż majątku

Poniżej znajdują się informacje dotyczące sprzedaży majątku Spółki zamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej.